Gewone en bijzondere trips in binnen- en buitenland

Brunssummerheide Kaboutertocht.

Tijdens een herfstwandeling over de Brunssummerheide zien we veel paddenstoelen.

De naam Brunssummerheide wordt gebruikt voor een circa 600 hectare groot natuurgebied van Vereniging Natuurmonumenten; dit betreft met name de zogenaamde Schrieversheide.

De Schrieversheide is het restant van een groter heideveld. De als waardevol en fraai omschreven Schrieversheide is een van de meer heuvelachtige heidegebieden in Nederland en de enige heide van enige omvang in Zuid-Limburg. Het reliëf uit zich in grote hoogteverschillen met bijbehorende vergezichten. De kweldruk op de bronnen van de Roode Beek is daarom groot. De heide wordt doorsneden door een sterk venig en moerassig beekdal, met veel van de bijbehorende begroeiing. Dit is voor Nederland bijzonder te noemen.