Gewone en bijzondere trips in binnen- en buitenland

Oost-Duitsland 26 Juli 2022 Een groot paleis..

Als we door Dresden lopen zien we het Zwinger paleis. Dit vraagt om een uitgebreid bezoek.

Het Zwinger is een goed voorbeeld van de laat-Barokke bouwstijl. Het Zwinger werd gebouwd in de ruimte tussen de voormalige stadsfortificaties; de naam betekent dwingel, de ruimte tussen de vestingmuren. Het complex is opgetrokken rond een grote binnenplaats die oorspronkelijk werd gebruikt voor toernooien, parades en feesten. Rond de binnenplaats werden paviljoens en poorten gebouwd. August de Sterke (1670-1733), keurvorst van Saksen en tevens koning van Polen, was de opdrachtgever. Architect Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736) en beeldhouwer Balthasar Permoser (1651-1732) werkten samen aan de bouw. Halverwege de negentiende eeuw werd aan de noordoostzijde van het Zwinger, aan de Theaterplatz, de Gemäldegalerie Alte Meister gebouwd. Tijdens het interbellum werd het complex gerestaureerd op aanwijzing van barokkenner en architect Cornelius Gurlitt. Tijdens het bombardement van Dresden in 1945 werd het Zwinger zwaar beschadigd. De restauratie van de Zwinger begon direct al in 1945 en duurt nog altijd voort.