Gewone en bijzondere trips in binnen- en buitenland

Zoom Erlebniswelt 16 September 2009 1 We love beestjes!

De oude Ruhr Zoo werd geopend in 1949. In de jaren negentig bleek de dierentuin sterk verouderd en het dierentuinbestuur besloot tot grootschalige veranderingen waarbij de oude Ruhr Zoo plaats moest maken voor een compleet nieuwe dierentuin waarin de dieren veel meer en een natuurlijkere ruimte zouden krijgen. De nieuwe dierentuin kreeg de naam “ZOOM Erlebniswelt” en zou moeten bestaan uit drie themagebieden, “Alaska”, “Afrika” en “Azië”. Terwijl de Ruhr Zoo geopend bleef, werd op het omliggende terrein gebouwd aan de nieuwe dierentuin. De aanleg van een nieuw leeuwenverblijf was in 2000 het eerste nieuwbouwproject. Dieren als Syrische beren, Aziatische olifanten, nijlgau’s, manenwolven en laaglandtapirs verhuisden naar andere dierentuinen en zij maakten plaats voor bewoners van de drie themagebieden. Alaska was in 2004 het eerste themagebied dat gereed was en het werd samen met het leeuwenverblijf en een Afrikaanse boerderij geopend als de nieuwe dierentuin. De rest van het themagebied Afrika volgde in de zomer van 2006.